Vi stiller krav til vores leverandører

Vi har håndplukket vores leverandører i forhold til kvaliteten af produkter og leverance, men stiller også skarpe krav, når det kommer til følgende områder:

– Arbejdsmiljø
– Miljø og klima
– Menneske- og arbejdstagerrettigheder


vi støtter vigtige organisationer

Hos ZENDATA ønsker vi at udvise samfundsansvar. Det gør vi blandt andet ved at støtte organisationer, som arbejder med bekæmpelse af livstruende sygdom og dem, som arbejder for at hjælpe udsatte individer. Vi støtter følgende organisationer:

Børnecancerfonden
– Hosting og support

Børn, Unge og Sorg centrene
– Support og opsætning af computere

Athene Skolen
– Hosting og support